Blue Flower

Dla osób zajmujących się logistyką bardzo często spotykanym i znanym pojęciem jest "projekt logistyczny". Jednak z osób, które nie są związane z tym tematem, mało kto wie o co chodzi. Dlatego też poniżej omówimy, co to jest projekt logistyczny i jakie są jego poszczególne fazy.

Co to jest model logistyczny?

Projekt logistyczny to przedsięwzięcie, które może trwać w zależności od swojej złożoności kilka dni do nawet kilku lat. Powinien on mieć zarówno datę swojego początku, jak również końca. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jednorazowe przedsięwzięcie, którego zadaniem jest usprawnienie procesu przepływu ładunków, jak i informacji w przedsiębiorstwie. Dzięki temu można znacznie poprawić zarządzanie przepływem procesów. Samo wykonanie procesu logistycznego dzieli się na kilka etapów.

Fazy projektu logistycznego.

Model logistyczny dzieli się na kilka etapów. W pierwszym etapie zostaje określona istotna i zakres projektu. W tym też momencie powinno się określić budżet i czas realizacji projektu oraz w ogóle ustalić, czy projekt jest w stanie być zrealizowany. Szacunkowe koszty powinny zgadzać się +-70% do tego, co będzie na etapie końcowym. Etap 2 określa jakie narzędzia wykorzysta się do realizacji projektu oraz jakie zasoby ludzkie będą do tego wykorzystane.

Na 2 etapie projektu wstępne założenia powinny zgadzać się z końcowymi na poziomie około 90-95%. Następną fazą jest planowanie, które powinno obejmować konkretną listę czynności, wyznaczenie zasobów do realizacji poszczególnych zadań, jak również określenie kamieni milowych. Faza 4 projektu obejmuje go realizację. W tym momencie wszystkie zaplanowane prace powinny być osiągnięte zgodnie z założonym harmonogramem.

Istotną kwestią jest, aby kierownicy pilnowali harmonogramów i realizacji zadań. Oczywiście każdy projekt logistyczny w swojej ostatniej fazie powinien być podsumowany i zweryfikowany zgodnie z założeniami. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to projekt logistyczny zakończył się pełnym sukcesem. W przeciwnym razie warto sprawdzić co się nie udało.