Blue Flower

Ceny energii na całym świecie ciągle rosną. Tym samy także koszty ogrzewania są coraz wyższe. Dlatego każdy właściciel budynku powinien zadbać o to, by straty ciepła były jak najmniejsze. Jest kilka sposobów, by o to skutecznie zadbać.

Nieszczelne okna i drzwi

Jednym z powodów dużych strat ciepła w budynku, są nieszczelne lub przestarzałe okna i drzwi wejściowe. Najpopularniejszym sposobem uszczelnienia jest użycie taśmy lub piankowych uszczelek, które naklejane są wzdłuż ramy. Eliminuje to tylko nieszczelności wewnątrz okna. Jeżeli ciepło z budynku umyka przy ramie lub parapecie, należy użyć specjalnych płynnych środków silikonowych lub polimerowych.

W wielu przypadkach powinno się wymienić całe okna na nowocześniejsze o niskim współczynniku przenikania ciepła.

Ocieplenie elewacji budynku

W starszych budynkach lub takich, których budowa nie została całkowicie zakończona, należy zadbać o docieplenie ścian. Zapobiegnie to bardzo dużym stratom ciepła oraz zmniejszy zawilgocenie ścian i pomieszczeń w budynku.

Na rynku dostępne są gotowe systemy dociepleń elewacji składające się najczęściej z materiału izolacyjnego, siatki, zaprawy klejowej, tynku cienkowarstwowego i osprzętu do wykonania prac. Należy skorzystać z całego gotowego systemu i nie mieszać materiałów różnych producentów.
Przed przystąpieniem do prac warto skonsultować się z biurem projektowym, które oceni jaka grubość warstwy izolacyjnej będzie niezbędna, by zapewnić skuteczną ochronę. Warto również, aby prace wykonała specjalistyczna ekipa a materiały do ocieplania ścian były wysokiej jakości.

System wentylacji i wietrzenie pomieszczeń

Niewłaściwa wymiana powietrza, spowodowana brakiem odpowiedniej wentylacji i wietrzenia pomieszczeń prowadzi do skraplania się pary wodnej i tym samym do powstawania wilgoci. Dlatego należy sprawdzać drożność i czystość przewodów wentylacyjnych. Pamiętajmy też o wietrzeniu pomieszczeń kilka razy w ciągu dnia, otwierając okna na kilka minut. Suche powietrze w pomieszczeniach ogrzewa się dużo szybciej i tym samym koszty ogrzewania maleją. Dobra wentylacja i świeże powietrze mają także ogromne znaczenie dla zdrowia.